Hôm nay tớ vô tình đọc được bài thơ này, đọc xong tớ nảy ra ý định tìm nghe độc tấu “Mùa Xuân Sônat” & song tấu tam tấu “Sônat Ánh trăng” nhưng mà GOOGLECHẤMNHẠCCỔĐIỂN mãi chả thấy. :P Có bạn nào...