Sinh nhật, ngày lễ ...bạn tặng ai đó món quà giá trị vài chục, vài trăm ngàn đồng. Điều đó ai cũng làm được. Nhưng tặng người ấy một bản nhạc, hoạc đệm đàn cho người ấy hát... Điều này chắc chắn ít...