Không hiểu sao topic nơi yêu cầu sheet nhạc cổ điển đã tự dưng bị biến mất??? Không biết admin/supermod/mod nào có xóa nhầm luôn cả topic ấy không, gõ trên google tìm lại thì nó báo link ấy đã không...