Lần sau chị ghi thêm dưới Luu Hai Ha(Nuocnga.net) là Nina classicalvietnam.info để giữ bản quyền. Kẻo họ lại tưởng chị copy bài về :D