to SuperBossVu; trong diễn đàn không ai comment về chuyện bạn đánh không có nghĩa bạn có quyền spam. Tôi đã xóa 2 bài spam của bạn, nếu còn spam về cái clip này lần nữa thì sẽ ban nick vĩnh viễn