Em đang làm bài tập Phân tích tác phẩm âm nhạc nhưng còn một số bài không biết làm đúng hay không.
vậy là bạn có làm bài rồi còn gì, chỉ là chưa biết đúng hay sai thôi. Bạn lại nhờ làm hộ (4 bài...