Có hệ thống nghe Hi-End mà nghe thì rất tuyệt vời rồi. phải kiếm tiền thôi