Sự biến mất của topic đó là do lỗi vô tình của chị đấy. Mấy hôm nay chị đã đợi Wal online để nhận lỗi và tìm cách khắc phục nhưng mấy hôm nay không thấy em online…

Mấy hôm trước chị có vào dọn dẹp...