2770
Có một bản nhạc mà mình đi tìm mãi vẫn không tìm ra. Ngày xưa trên kênh VTV1 hay có một chương trình có tranh về hoa (có tên là "Mùa hoa" thì phải) và nhạc nền là bản nhạc này. Đoạn đầu là...