Mình đã vào được bằng FB nhưng vẫn có cái bảng báo nên nhập quốc tịch, trông khó chịu lắm. Mong ad xem hộ có thể đăng ký bình thường đc thì tốt. Cảm ơn ad!