Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo và những âm thanh vượt thời gian
Cù Lệ Duyên

Messiaen - người thầy của nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng đã nhận xét: "Nguyễn Thiện Đạo là một nhạc sỹ hết sức có tài". Và...