Trung tâm mình học khác mấy đâu :)) "Một bầy em thơ bé dại" =)), chỉ có vài đồng bọn B-). Quan trọng là ấy quan tâm đến giáo trình, nếu giáo trình nít quá thì hẵng cân nhắc lại, ko thì thôi, học cũng...