Liszt giỏi thì giỏi thật, những đóng gop cho âm nhạc thế giới của ông ấy không thể phủ nhận. Nhưng mà ông ấy có vẻ kiêu căng, chướng chướng thế nào ấy. Vậy mà cac quí bà quí cô bu theo ông ấy đầy,...