mình nghĩ phần năng khiếu quyết định 99% thì đúng hơn