Tớ dịch bài này từ wikipedia
Giao hưởng số 5 , op 64 cuả Tchaikovsky được sáng tác từ tháng 5 tới thang 8 năm 1888 và được biểu diễn lần đầu tại St.Peterburg ngày 6-11-1888 do chính tác giả chỉ...