Chuyện này mình cũng đã từng đọc lâu rồi, mà giờ tìm thử cũng ra nhiều nguồn phết. Mà tư liệu này có vẻ kiểm chứng không quá khó, nên mình nghĩ chắc người ta không bịa đâu.
...