Vol.1: 6 cd
http://www.mediafire.com/?sharekey=f2eba0ebac722bc6aaca48175a79d1c33537e0ce 23b22a1cc95965eaa7bc68bc

Bạn ơi, Part4 của CD6 mình giải nén bị lỗi, bạn up lại cho mình part4 nha. Thanks...