Trong cuốn "Mozart" mình đọc hồi nhỏ, đoạn chàng trai gày gò Goethe chạy lên sân khấu bắt tay chúc mừng, khen ngợi Mozart sau buổi diễn cứ đọng mãi trong mình, sau này cứ mỗi khi nhìn thấy tên...