các link ở trên cũng chết mất 1 vài link rồi, các bạn hãy down thêm link torrent để bổ xung nhé
đây là link torrent (cũng nhanh phết,đôi khi lên được gần 200kb/s)...