Sự giả dối của chương cuối là sự ngây ngô của tác giả trước cuộc sống khi tin tưởng vào điều gì đó nhất định sẽ tốt đẹp hay là 1 kết cấu dở cho 1 bản nhạc?