câu chuyện bạn kể còn khá mơ hồ, ít được nhắc đến nên có lẽ chưa được xác thực đâu