Mà hình như không có " anna magdalenna note book" nhỉ, trên booklets chỉ thấy "offering for anna magdalenna", mình đang mong chờ cái "A M note books"