chiều nay vừa nghe lại bản này, nghe Tchaikovsky nhiều khi như kiểu bị lang thang trong thế giới cổ tích í =P~