Ôi, thật là vô cùng cảm động ! Goethe gặp và hâm mộ Mozart từ luc 2 người còn bé tí. Goethe vẫn mãi giữ tình cảm ấy cho Mozart suôt đời, để đến khi cuối đời, Goethe đã trao khat vọng đưa kiệt tac...