QUOTE:''
''Thêm một phần nhỏ những người có trình độ, quan tâm đến văn hoá phương Tây, có kiến thức ít nhiều về nền văn hoá lâu đời này, mới có thể cảm nhận được cũng như thưởng thức được loại nhạc...