“Barcarolle”, tạm dịch là khúc nhạc đưa đò, được sáng tác bởi khá nhiều nhạc sĩ vào thế kỷ thứ 19 như Mendelssohn, Chopin, Tchaikovsky, Faure, Rachmaninoff… Đề tựa “Barcarolle” hầu như đã thể hiện rõ...