Up lại một số bản nhạc Việt Nam bên trang esnip trước đây đã up, có mấy bản flute mà chị Sáo cần đấy :)
http://geocities.com/icons/sound2.gif Adagio_Nguyen_Van_Th..> ...