Không biết mọi người đã nghe bản sonata Mùa xuân của bác Thái Thị Liên sáng tác chưa? Hồi lâu rồi mình có nghe trên radio thấy rất ấn tượng (so với các bản nhạc khác của Việt Nam:)!!!). Bài này vui,...