Tôi là An Trần Tuấn Đạt, đã tốt nghiệp nhạc viện TP. HCM môn organ điện tử. Hiện nay, tôi đã mở 1 lớp dạy đàn organ cho mọi lứa tuổi tại nhà. Nếu ai có nhu cầu học đàn organ, xin hãy liên lạc với tôi...