Tìm bạn học nhóm (piano) ở thủ đức

Hiện mình đang ở Thủ đức. vẫn đang luyện trên cấy organ.đang đi học piano(đã được 1 tháng).
cần tìm người có cùng đam mê.để trao đổi học hỏi(luyện ngón là...