Bài của Apomethe dài quá, mình lười chẳng đọc hết được, nhưng mà thấy đại ý là nghe nhạc không cần phải hiểu thì mình rất đồng tình. Chỉ có lời hát là còn hiểu được rõ ràng chứ đã là âm thanh, âm...