Nhưng tôi để ý thấy cô gái chơi violon ngồi kế bên Tăng Thành Nam đã cười mỉm khi nghe tiếng vỗ tay,

Mình chỉ nhìn her cả 40' nên cũng không biết dàn nhạc chơi cái gì nữa.
Cái symphonie số 1 này...