Tớ tuy nghe nhạc cổ điển cũng khá nhiều nhưng vẫn ko thể hiểu được cách đặt tên tác phẩm của các nhà soạn nhạc cổ điển. Có ai biết rõ về vấn đề này làm ơn chỉ giáo hộ ạ. >:D
Vd như Presto agitato...