Richard Wagner được Hitler nói riêng và phat xit Đưc rât thich vì âm nhạc nói về lịch sử và huyền thoại Đưc, và vì Wagner SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA BÀI DO THÁI TRONG ÂM NHẠC. Mendelssohn chính là nạn nhân...