3086
GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP VIỆT HỌC ĐÀN GUITAR

Sự phát triển như vũ bão của cây đàn sáu dây cũng là sự hoàn thiện không ngừng của phương pháp tiếp cận và chinh phục cây đàn. Các phương pháp...