Thật ra mà nói cũng chẳng biết bình luận gì. Tất nhiên có thể tự an ủi - như thế thì việc ít người VN nghe nhạc cổ điển cũng chẳng có gì là khó hiểu. Mặt khác - đúng là áp lực công việc, cuộc sống...