Không có có composer đâu,đây là các bài hát của Queen được ghép lại thành giao hưởng thôi mà

Bedřich Smetana - Orchestral Works[ 2007 Supraphon][FLAC]
...