Thỉnh thoảng ở một số bản nhạc có kí hiệu luyến gần giống dấu ngã, vi dụ như sonata no.1 của mozart chẳng hạn. Với kí hiệu này có quy tắc láy nào nhất định ko? Bạn nào biết chỉ cho mình với. Cứ mỗi...