Ủng hộ Charlotte Nguyen xây dựng topic này, cố gắng tiếp tục xây dựng topic một cách có hệ thống và mang tính học thuật chính xác nhé :x