Mình pm vào số điện thoại trên mà không thấy bạn trả lời ? bnja có ở Hà nội không ?