Mình lại cực kỳ không thích Heifetz vì ông chơi bản này hơi nhanh. Anh Bùi Công Duy chơi hay nhất :D