Chị Tykva thân mến !
@Fleur-de-Lys
Chị đang dài cổ chờ cái đĩa có các tp viết cho flute của Phú Quang mà em đã hứa đây !

Hì xin lỗi nha, hôm đi xem Cây sáo thần lại quên mang cái đĩa đó theo....