Có vẻ khá nhiều bạn muốn học piano ;)) mình ở Hn đây và đang học khoa Piano nhạc viện năm TC 4 rồi. ai muốn học thì liên hệ 0962218682
Nhà mình có đàn