Nhạc sĩ NGUYỄN CƯỜNG với
Trung tâm Đào tạo Âm nhạc
Với tâm huyết của một nhạc sĩ cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp âm nhạc, những thành quả lao động nghệ thuật để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng...