He he, bây giờ em mới nhìn thấy cái topic này. Sao không tranh thủ nhỉ.
Nhắc đến những giai điệu quê hương, thì không thể nhắc đến bài "tình quê hương" của nhạc sĩ Việt Lang. Sau đây em xin chia sẻ...