mình nghĩ nếu Việt Nam mà có nhiều nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển hay thì người Việt Nam sẽ "mê" món này lắm!
ma cũng có thể nghe đàn sáo nhị tranh quen rồi nên không thích không nhỉ? hehe
đùa đấy, có...