Tôi vừa mới tốt nghiệp khoa Piano nhạc viện TP HCM. tôi có nhận dạy piano cho mọi học viên từ 5 tuổi trở lên. có nhận dạy từ căn bản tới nâng cao. có lớp đàn mới, âm thanh tốt, có nhận đến nhà học...