Hiện tại có 2 cây đàn cần bán
1. Classic Kapok TQ
Cây này mua mới vạn xuân 800k
http://c.upanh.com/upload/3/707/3L0.7813179_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/707/CS0.7813176_1_1.jpg...