Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Mục lục offline chuyên đề nhạc cổ điển [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Mục lục offline chuyên đề nhạc cổ điểnAdmin
07-10-2010, 09:58
Hà Nội - Các buổi offline chính thức từ năm 2008 trở về trước (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/126-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-C%C3%A1c-bu%E1%BB%95i-offline-ch%C3%ADnh-th%E1%BB%A9c-t%E1%BB%AB-n%C4%83m-2008-tr%E1%BB%9F-v%E1%BB%81-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc)

TP HCM - Các buổi offline chính thức từ năm 2008 trở về trước (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/607-TP-HCM-C%C3%A1c-bu%E1%BB%95i-offline-ch%C3%ADnh-th%E1%BB%A9c-t%E1%BB%AB-n%C4%83m-2008-tr%E1%BB%9F-v%E1%BB%81-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc)

Đà Nẵng - Các buổi offline chính thức từ năm 2008 trở về trước (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/691-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-C%C3%A1c-bu%E1%BB%95i-offline-ch%C3%ADnh-th%E1%BB%A9c-t%E1%BB%AB-n%C4%83m-2008-tr%E1%BB%9F-v%E1%BB%81-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc)

Admin
07-10-2010, 10:01
Hà Nội

Các chiều chủ nhật: Offline-na9: nơi khai quốc công thần VQNCĐ tụ họp (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=1911)

Ngày 4/1/2009: Hà Nội – Offline mừng năm mới 2009 (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2264)

Ngày 1/2/2009: Hà Nội - Offline kỷ niệm 200 năm ngày sinh Felix Mendelssohn (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2263)

Ngày 19/7/2009: Offline lớn tháng 7 tại Hà Nội nhân dịp mấy Việt Kiều về nước (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2574)

Ngày 2/8/2009: Lịch sử các thể loại tác phẩm cho piano (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2637)

TP Hồ Chí Minh

Ngày 3/1/2009:Offline biểu diễn thường niên lần V (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2259)

Ngày 1/2/2009: Offline miền Nam nhân dịp Tết với chủ đề "Felix Mendelssohn - một chân dung" (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2261)

Ngày 22/3/2009 và 29/3/2009: Offline miền Nam tháng 3 - chủ đề "Symphony - khám phá và cảm thụ" (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2260)

Ngày 8/4/2009: Offline miền Nam tháng 4 chủ đề Violin Concerto (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?p=29767#post29767)

Ngày 24/5/2009: Joseph Haydn - Người khai sinh giao hưởng (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2314)

Ngày 30/5/2009: Offline biểu diễn "bất chợt" (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2429)

Ngày 14/6/2009: Offline biểu diễn piano nhỏ tại miền Nam ngày 14/06 (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2470)

Ngày 1/7/2009: Offline chia tay Minh Khoa (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2533)

Ngày 19/7/2009: Offline chủ đề Karajan (Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất Karajan) (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2556)

Ngày 9/8/2009: Khám phá kho tàng tiểu phẩm viết cho piano (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2588)

Ngày 26/9/2009: 3 kiệt tác opera của Mozart (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2812)

Ngày 18/10/2009: Cách nghe nhạc cổ điển? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?p=37025#post37025)

Ngày 8/11/2009: Gustav Mahler: Người đi trước thời đại (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=3013)

Ngày 15/11/2009: Gặp mặt, chơi piano vào cuối tuần (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=3110)

Ngày 21-22/11/2009: Offline ăn chơi tháng 11: Du hí Lâm Đồng (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=3187)


Đà Nẵng

Ngày 22/1/2009: Đà Nẵng - Offline tất niên với chủ đề "Felix Mendelssohn, một chân dung" (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2265)

Thanh Hóa

Ngày 8/2/2009: Thúy Hạnh Thanh Hóa -offine mừng xuân mới 2009 (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2254)

Admin
22-10-2010, 13:01
Hà Nội

Offline-na9 vào các chiều chủ nhật hàng tuần (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/1911-Offline-na9-n%C6%A1i-c%C3%A1c-khai-qu%E1%BB%91c-c%C3%B4ng-th%E1%BA%A7n-VQNC%C4%90-t%E1%BB%A5-h%E1%BB%8Dp?daysprune=-1)

Hội ngộ nhaccodien.info No.1 (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4219-H%E1%BB%99i-ng%E1%BB%99-nhaccodien.info-2010)

Hội ngộ nhaccodien.info No.2 (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4630-H%E1%BB%99i-ng%E1%BB%99-nhaccodien.info-No.2)

TP Hồ Chí Minh

Biểu diễn thường niên lần 6 (ngày 15/1/2010) (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/3537-Bi%C3%AA%CC%89u-di%C3%AA%CC%83n-th%C6%B0%C6%A1%CC%80ng-ni%C3%AAn-l%C3%A2%CC%80n-6-TPHCM-15-1-2010-T%C6%B0%E1%BB%9Dng-thu%E1%BA%ADt-trang-2?daysprune=-1)

Offline tháng 2: Chopin - nhà thơ dương cầm (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/3676-Offline-th%C3%A1ng-2-Chopin-Nh%C3%A0-th%C6%A1-d%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BA%A7m-(Thu-%C3%A2m-offline-trang-2)?daysprune=-1)

Offline biểu diễn piano tháng 7/2010 (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4187-Offline-bi%E1%BB%83u-di%E1%BB%85n-piano-th%C3%A1ng-7-t%E1%BA%A1i-HCM-(T%C6%B0%E1%BB%9Dng-thu%E1%BA%ADt-trang-2-3))

Nhóm bạn yêu NCĐ Sài Gòn: Offline biểu diễn tháng 11 (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4596-Nh%C3%B3m-b%E1%BA%A1n-y%C3%AAu-NC%C4%90-S%C3%A0i-G%C3%B2n-Offline-bi%E1%BB%83u-di%E1%BB%85n-th%C3%A1ng-11)

super_vịt
24-01-2011, 22:02
HÀ NỘI

Offline tháng 1 - chuyên đề Placido Domingo (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4837-Offline-ch%C3%A0o-G%C3%A0-G%C3%B4-70%21-ch%C3%A0o-Xu%C3%A2n-T%C3%A2n-M%C3%A3o)

Offline tháng 2 - chuyên đề Gustav Mahler (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4896-Offline-ch%C3%ADnh-th%E1%BB%A9c-c%E1%BB%A7a-nhaccodien.info-th%C3%A1ng-2-2011-nh%C3%A2n-d%E1%BB%8Bp-k%E1%BB%89-ni%E1%BB%87m-100-n%C4%83m-ng%C3%A0y-m%E1%BA%A5t-c%E1%BB%A7a-Gustav-Mahler%21)

Offline tháng 3 - chuyên đề Johannes Brahms (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4936-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-Offline-ch%C3%ADnh-th%E1%BB%A9c-th%C3%A1ng-3-Johannes-Brahms-amp-v%C3%A0i-chuy%E1%BB%87n-t%C3%ACnh-hoa-s%E1%BB%AFa-gt)

Offline tháng 4 - chuyên đề "Đặc trưng âm nhạc thời Baroque" (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/5041-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-Offline-ch%C3%ADnh-th%E1%BB%A9c-th%C3%A1ng-4-2011-chuy%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%81-quot-%C4%90%E1%BA%B7c-tr%C6%B0ng-%C3%A2m-nh%E1%BA%A1c-th%E1%BB%9Di-Baroque-quot)

Offline tháng 5 - kỷ niệm 5 năm thành lập website nhaccodien.info (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/5130-Offline-k%E1%BB%89-ni%E1%BB%87m-5-n%C4%83m-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-website-%28update-%E1%BA%A3nh-v%C3%A0-clip-offline-trang-4%29)


TP HỒ CHÍ MINH

Offline biểu diễn piano đầu xuân (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4798-Nh%C3%B3m-b%E1%BA%A1n-y%C3%AAu-NC%C4%90-S%C3%A0i-G%C3%B2n-Offline-bi%E1%BB%83u-di%E1%BB%85n-piano-%C4%91%C3%B3n-xu%C3%A2n-v%E1%BB%81)

Offline quý II: Franz Liszt - "Phù thủy" dương cầm (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/5209-Nh%C3%B3m-b%E1%BA%A1n-y%C3%AAu-NC%C4%90-S%C3%A0i-G%C3%B2n-Ofline-qu%C3%BD-II-Franz-Liszt-quot-Ph%C3%B9-th%E1%BB%A7y-quot-d%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BA%A7m?p=50067&viewfull=1#post50067)