Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Saigon Classic: Winter Melodies (5.10.2013) [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Saigon Classic: Winter Melodies (5.10.2013)Wal
09-10-2013, 07:42
Chương trình Winter Melodies

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/headermail_zpsc603690c.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/noidung_p1_zpsc11a6c30.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/noidung_p2_zps60279d57.jpg

Wal
09-10-2013, 07:43
Một số hình ảnh đêm diễn:

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0242_zps28c86432.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0257_zps168298a9.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0263_zpsbe4afb18.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0279_zpsc91c2d52.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0269_zpsaea6deab.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0286_zps80000508.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0314_zps0e0f174a.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0309_zps57aa974d.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0307_zps10336418.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0302_zps3eb4c3ea.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0295_zpse0148551.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0324_zps44497416.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0333_zpsf3bbf6e7.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0344_zps2dec7a5e.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0336_zpseff73220.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0341_zps6d8cc1dd.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0346_zps06669f52.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0349_zps55c4fdc4.jpg

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0360_zps8c09ffda.jpg

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0368_zps31938bc5.jpg


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/IMG_0385_zps3c87630a.jpg

Wal
09-10-2013, 07:44
Tổng kết kinh phí chương trình Winter Melodies
http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2013-10-05-Winter%20Melodies/Kinh-Phi-Chuong-Trinh-Winter-Melodies_zpseae0396e.jpg